Yatırım Teşvik İlanı

İlimiz, Boyabat İlçesi, Muratlı (Katırlı) Köyü, 1867 parsel 5.766,06 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında 49 (kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilmesine ilişkin Milli Emlak Müdürlüğünce hazırlanan ilan metni için Tıklayınız

Söz konusu taşınmazlara ilişkin uzak-yakın uydu fotoğrafları için Tıklayınız.