Personel Müdürlüğü


Müdür V. : Mete CAN
Fax: (0 368) 261 61 58
Telefon: (0 368) 261 82 31
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Muhasebe Müdürlüğü


Müdür : Canan TAŞKAYA
Fax: (0 368) 261 19 97
Telefon: (0 368) 261 45 20
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Milli Emlak Müdürlüğü


Müdür : Murat Şevki ASİL
Fax:(0 368) 261 59 03
Telefon: (0 368) 261 25 05
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Muhakemat Müdürlüğü


Müdür : Gülay COŞAR
Fax: (0 368) 261 59 01
Telefon: (0 368) 261 05 72
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü


Müdür : Işıl KARAAĞAÇLI
Fax: (0 368) 260 35 03
Telefon: (0 368) 260 08 36
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Gelir Müdürlüğü
Müdür  V.: Hava BAŞ
Fax: (0 368) 261 45 03
Telefon: (0 368) 261 59 76
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Vergi Dairesi  Müdürlüğü
Müdür : Gürkan AYTAN
Fax: (0 368) 261 59 06
Telefon: (0 368) 261 05 72
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP