Muhasebe Müdürlüğü


Müdür : Canan TAŞKAYA
Fax: (0 368) 261 19 97
Telefon: (0 368) 261 45 20
Muhasebe Servisi: (0 368) 260 61 22
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Personel Müdürlüğü


Müdür V. : Mete CAN
Fax: (0 368) 261 61 58
Telefon: (0 368) 261 82 31
Personel Servisi : (0 368) 261 61 58
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Milli Emlak Müdürlüğü


Müdür : Murat Şevki ASİL
Fax:(0 368) 261 59 03
Telefon: (0 368) 261 25 05
Milli Emlak Servisi: (0 368) 261 25 05
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Muhakemat Müdürlüğü


Müdür : Gülay COŞAR
Fax: (0 368) 260 59 15
Telefon: (0 368) 261 59 06
Muhakemat Servisi: (0 368) 261 59 06
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü


Müdür : Işıl KARAAĞAÇLI
Fax: (0 368) 260 35 03
Telefon: (0 368) 260 08 36
Servis: (0 368) 260 08 36
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Gelir Müdürlüğü
Müdür  V.: Hava BAŞ
Fax: (0 368) 261 45 03
Telefon: (0 368) 261 15 28
Servis: (0 368) 261 15 28
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP


Vergi Dairesi  Müdürlüğü
Müdür : Gürkan AYTAN
Fax: (0 368) 261 59 01
Telefon: (0 368) 261 05 72
Servis: (0 368) 261 26 96 / 261 45 24
Adres: Hükümet Konağı Kefevi Mahallesi Merkez SİNOP